GİB Karekod Standardı Klavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 02.02.2023 Tarihinde Yürürlüğe Giren Elektronik Uygulamalarda Düzenlenen Belgelerde “Karekod” Bulunmasına ilişkin Açıklamaları İçeren Karekod Standardı Kılavuzu Yayınlanmıştır. Bu Kapsamda, Bahse Konu Kılavuzda Esasları Belirlenen “Karekod”un 01.09.2023 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Elektronik Belgelerde Zorunlu Olarak Bulunması Uygun Görülmüştür. 

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon Belgesinde Bulunması Gereken Zorunlu Karekod Bilgilerine GİB KAREKOD STANDARDI KLAVUZU’ndan İnceleyebilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA RANDEVUSU

Entegratör Firmalarca,

  • 21 Ağustos 2023 Tarihinden İtibaren Standart GİB Tasarımları Üzerine Karekod Ekleme İşlemlerini Ücretsiz ve Otomatik Yapacaktır. 
  • GİB Standart Tasarımına Özel Alan/Alanlar Ekletilen Belgeler Özel Tasarım Kapsamına Girdiğinden, Güncellenemeyecektir.
  • Tek Bir Alan Dahi Ekletilmiş Olsa, GİB Standardı Dışı Sayılmaktadır.
  • 23-25 Ağustos 2023 Tarihleri Arasında e-Belgelerinizde (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye) Sağ Üst Köşeye Karakod Eklenip Eklenmediğini Kontrol Etmenizi
  • e-Belgelerinize Karekod Eklenmişse (Sağ Üst Köşe) Herhangi Bir Kayıt Açmanıza Gerek Olmadığını,
  • e-Belgelerinize Karekod Eklenmemişse (Sağ Üst Köşe) Aşağıdaki Formu e-Belge Kullanan Her Şirketiniz İçin Ayrı Doldurarak Tarafımıza Göndermenizi Önemle Rica Ederiz.
  • Tüm Müşterilerimizin İşlerinin Acil ve Her An İhracat Yüklemesi Olabileceği ve Kapıda TIR Bekleyeceği Varsayımından Yola Çıkarak, İşlemler Talep Sırasına Göre Yapılacaktır.
  • Tarafımızca Yapılacak İşlemlerde Entegratör Firmaların Belirleyeceği Ücretler Geçerli Olacaktır. (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 1 Şirket ve 1 Seri İçin 1.250,-TL+KDV, e-İrsaliye 625,-TL+KDV ile Ücretlendirilir.)

Lütfen Gerekli Kontrollerinizi Dikkatle Yapmanızı, e-Belgelerinize Karekod Eklenmemişse Aşağıdaki Formdan Talep Oluşturmanızı ÖNEMLE Rica Ediyoruz.

Yazılım Süreçleri İle İlgili Hızla İletişimde Olacağımız Yazılım İşlem Yetkilisi
Yazılım Süreçleri İle İlgili Hızla İletişimde Olacağımız Cep Telefonu Numarası
Gerekli Bilgilendirmeleri Hızla Almak İstediğiniz Şirket E-Posta Adresiniz.
İşlem Yapmak İstediğiniz Firma Ünvanı
İşlem Yapmak İstediğiniz Firma Vergi veya TC Kimlik Numarası